v-01

Hội nghị về Thành phố Thông minh 2019 (Smart City Summit) đã khai mạc tại TP. Đà Nẵng.

24.10.2019 - 23/10/2019

Ngày 23/10/2019 vừa qua, Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA), phối hợp với các tỉnh thành phố và tổ chức công nghệ thông tin quốc tế đã khai mai thành công Hội nghị về Thành phố Thông minh 2019 (Smart City Summit).

 

 

Qua hội nghị, các đại diện cơ quan pháp lý của tỉnh, thành phố, sở và TW; và các chuyên gia, tập đoàn công nghệ đã trao đổi, chia sẽ đưa ra những giải pháp tối ưu về quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị thông minh phù hợp dựa trên ứng dụng công nghệ, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, an toàn, an sinh xã hội và xây dựng đất nước vững mạnh.

 

Đối tác & Khách hàng