td

Tuyển dụng

untitled-poster41714591 (5) 08.10.2020

TRUY TÌM ĐỒNG ĐỘI TẠI NGÔI NHÀ CHUNG NEW ĐÀ THÀNH

Tuyển dụng 20 Nhân viên Kinh doanh Dự án Bất động sản
KHÔNG YÊU CÀU KINH NGHIỆM
943c4cf81d33e06db922 26.03.2020

NEW ĐÀ THÀNH TUYỂN DỤNG 20 NHÂN VIÊN KINH DOANH 2020

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN
943c4cf81d33e06db922 16.10.2019

NEW ĐÀ THÀNH TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH 2020

Trưởng phòng kinh doanh bất động sản
Số lượng: 02
Trưởng nhóm KD 16.10.2019

NEW ĐÀ THÀNH TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH THÁNG 10/2019

Trưởng nhóm kinh doanh bất động sản
Số lượng: 05
TUYỂN DỤNG 16.10.2019

NEW ĐÀ THÀNH TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH THÁNG 10/2019

Nhân viên/Chuyên viên kinh doanh bất động sản dự án
Số lượng:05 ...
Untitled-1 04.12.2018

NEW ĐÀ THÀNH TUYỂN DỤNG QUÝ II - 2019

TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Đối tác & Khách hàng