mk

Sơ Đồ Tổ Chức

30.08.2022 - Tại công ty New Đà Thành chúng tôi, các phòng ban có các chức năng được phân chia rõ rệt theo chuyên môn. Các phòng tập trung vào lĩnh vực chuyên môn mà họ thực hiện và chịu trách nhiệm, và họ sẽ hỗ trợ qua lại với các phòng ban khác.

Tại công ty New Đà Thành chúng tôi, các phòng ban có các chức năng được phân chia rõ rệt theo chuyên môn. Các phòng tập trung vào lĩnh vực chuyên môn mà họ thực hiện và chịu trách nhiệm, và họ sẽ hỗ trợ  qua lại với các phòng ban khác.

 

Điều này rất quan trọng giúp cho các nhân viên tại các phòng ban khác nhau có cái nhìn rõ ràng chức năng của công ty cũng như hiểu rõ các mối quan hệ của chuỗi mệnh lệnh.

 

Vì thế, Công ty chúng tôi mong muốn hoạt động trong một cơ cấu được xác định rõ ràng với quy trình giao tiếp và báo cáo thông suốt, tổ chức công việc trôi chảy. Chính vì vậy, tại từng phòng ban, cá nhân nhân viên sẽ luôn đảm bảo được quản lý nguồn lực rất hiệu quả – về con người, thời gian và tiền bạc.

Bài viết nổi bật

Đối tác & Khách hàng